O'zb  
 

Uzoqov Yunus Yusupovich

Qashqadaryo viloyati muxbiri