O'zb  
 

Haydarov Abdumalik Botirovich

Surxandaryo viloyati muxbiri