26.07.2018

BAXTLI HAYOT STRATEGIYASI

Muslihiddin MUHIDDINOV, Samarqand davlat universiteti professori, O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan yoshlar murabbiysi:

— Odamlar orzu qilayotgan farovon jamiyat va baxtli hayot to‘g‘risida nimalarni bilamiz? Odatda baxtli hayot deganda, insonning moddiy va ma’naviy ehtiyojlari to‘liq qondirilganlik holatini tushunamiz. Bu tamoyillar, albatta, inson baxtliligi uchun muhim ahamiyatga ega, lekin inson baxtliligining boshqa bundan-da muhim sharti ham bor va bu qo‘rquvsiz erkin yashash hissining mavjudligidir. Shuning uchun baxtga quyidagicha ta’rif berilgan, baxt — bu qo‘rquvsiz erkin yashash hissi ta’minlangan holda moddiy va ma’naviy ehtiyojlarning qondirilishidir.

«O‘zbekiston 24» telekanali orqali 24 iyul kuni kechki payt namoyish etilgan «Janob Prezident» nomli hujjatli film qo‘limga qalam olishga undadi. Film xalq ishonchi, e’tibori, baxt-saodat yo‘lida o‘zini bag‘ishlagan millat fidoyisining hayoti va ish faoliyatidan ba’zi bir qirralarni o‘zida mujassamlashtirgan. Mazkur teleasarning xulosasida Shavkat Mirziyoyevning «Xalqim baxtli bo‘lsa, men o‘zimni baxtli, deb bilaman», degan so‘zlari o‘rin olgan. Men ushbu mo‘tabar maqsadni, niyatni eshitganimda, hayotning og‘ir-engilini ko‘rgan, inson sifatida ko‘nglimdan shunday o‘ylar o‘tdi.

Odamzod ijtimoiy ong shakllangan paytdan boshlab baxtli yashaydigan farovon jamiyatni orzu qilgan. Bunday jamiyat qurishda davlatga, davlat rahbariga ishongan, suyangan. Davlat fuqarolar orzu-umidlarini ifoda etadigan, amalga oshiradigan mexanizm vazifasini o‘tagan.

Lekin biz yillar davomida baxtli hayot kelajakda bo‘ladi degan tushunchaga ko‘nikib yashaganmiz. Bunday qarashlarni tanqidiy tahlil qilgan Prezident Shavkat Mirziyoyev odamlar kelajakda emas, bugun baxtli bo‘lishi kerak, degan g‘oyani ilgari surmoqda.

Baxtli hayotga erishish uchun nima qilish kerak? Inson baxtli bo‘lishi uchun qanday tamoyillarga amal qilmog‘i kerak. Qanday tahdidlardan o‘zini himoya etishi kerak? Bu kabi savollarga yaqinda Samarqand davlat universiteti ma’muriyati tashabbusi bilan professor Farhod Nabiyev tomonidan yaratilgan «Baxtli hayot sharoitlari» nomli monografiyadan javob olsa bo‘ladi.

O‘zbekiston bugun odamlarni baxtli qilishning eng maqbul shakli sifatida tan olingan demokratik taraqqiyot yo‘lidan bormoqda. Prezidentimiz tomonidan ishlab chiqilgan Harakatlar strategiyasining asosiy maqsadi ham xalqimizni tom ma’noda baxtli qilish ekanligini alohida ta’kidlashni istayman.

Insonning baxtliligi uni o‘ziga bog‘liq bo‘lgan shaxsiy omillarga va unga bog‘liq bo‘lmagan, uni o‘rab turgan ob’ektiv dunyoga, ya’ni tabiat va jamiyatdagi tabiiy va ijtimoiy omillarga ham bog‘liq bo‘ladi. Shaxsiy omillar insonning jismonan sog‘lom, aqlan yetuk va ma’nan yuksak bo‘lib shakllanishiga xizmat qiladigan sog‘lom turmush tarzi bo‘lsa, tabiiy omillar bizni o‘rab turgan va yashayotgan sharoitimizning qulay yoki noqulayligidir. Ijtimoiy omil biz yashayotgan jamiyatdagi muhitning sog‘lom yoki nosog‘lomligidir. Inson tom ma’noda baxtli bo‘lishi uchun har uchchala omil ham shakllangan bo‘lishi lozim. Lekin insoniyat baxtli bo‘lishi uchun faqat tabiiy omilning o‘zi yetarli emas, buning uchun qulay ijtimoiy omil, ya’ni barqaror fuqarolik jamiyati ham bo‘lishi lozim. Bu mustaqillik, tinchlik va adolat qaror topgan muhitdan iboratdir. Mamlakatimizda mustaqillik va tinchlik ta’minlangan bo‘lib, faqat uchinchi omilni ta’minlash masalasi ustuvor vazifalarimizdan biridir.

Harakatlar strategiyasining ustuvor yo‘nalishlaridan biri bo‘lgan «Davlat va jamiyat qurilishini takomillashtirish» yo‘nalishi baxtli hayotni ta’minlashda muhim ahamiyatga ega, chunki ushbu yo‘nalishda asosiy e’tibor xalq manfaatini ifodalaydigan davlat hokimiyati va boshqaruvi organlarini shakllantirishga qaratilgan. Bunday hokimiyatning barpo etilishi Harakatlar strategiyasining boshqa barcha ustuvor yo‘nalishlarini amalga oshirishga sharoit yaratadi. Chunki qonun ustuvorligini ta’minlash iqtisodiy taraqqiyotga erishish, ijtimoiy sohani rivojlantirish, xavfsizlikni ta’minlash ham adolatli ijtimoiy tartibning o‘rnatilganligiga bog‘liq.

Harakatlar strategiyasining pirovard maqsadi aholining xilma-xil ehtiyojlarini qondirish asosida ularning hayotini baxtli qilish hisoblanadi. Harakatlar strategiyasining birinchi, ikkinchi va beshinchi ustuvor yo‘nalishlari baxtli hayotning muhim sharti bo‘lgan qo‘rquvsiz erkin yashash hissini shakllantirishga xizmat qiladi. Strategiyaning uchinchi va to‘rtinchi ustuvor yo‘nalishlari odamlarning iqtisodiy va ijtimoiy-madaniy ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan.

Harakatlar strategiyasi mohiyatida mamlakatda ijtimoiy adolatni ta’minlash va fuqarolarning xilma-xil ehtiyojlarini qondirish orqali ularning hayotini yanada farovon qilish masalasi mujassamlashgan.

Muxtasar aytganda, Harakatlar strategiyasining maqsad va vazifalarini amalga oshirishda inson baxtliligining asosiy shartlaridan hisoblangan adolatli ijtimoiy tartibning barqarorligi muhim ahamiyat kasb etadi.DB query error.
Please try later.