05.07.2016

МАТБУОТ — ОДАМЛАРНИ ЯНГИЧА ФИКРЛАШГА,

маънавий уйғоқликка даъват этадиган қудратли кучдир

Президентимиз матбуот ва оммавий ахборот воси­талари ходимларига йўллаган байрам табригида жур­налист­лар меҳнатига яна бир бор юқори баҳо бераркан, бугун жаҳон миқ­ёсидаги глобаллашув жараёнлари чуқурлашиб, ахборот-коммуникация тех­нология­лари ривожланиб, турли таҳдидлар кучайиб бораётган шароитда зиммамизда турган муҳим вазифаларга эътиборимизни қаратди.

Аввало, айтиш керакки, мустақиллик йилларида миллий матбуотимиз ва оммавий ахборот воситалари ўзига хос ривожланиш йўлини босиб ўтди. Мамлакатимизда демократик ислоҳотларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш концепциясида соҳадаги ислоҳотларни бутунлай янги босқичга кўтариш бўйича бир қатор қонунчилик ташаб­буслари илгари сурилди. Шу асосда «Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолиятининг очиқлиги тўғрисида»ги қонуннинг қабул қилиниши юртимизда ОАВ фаолиятини янада эркинлаштириш, дaвлaт ҳокимияти вa бошқaруви оргaнлaри фaо­лияти устидaн жaмоaтчилик нaзорaтини тaъминлaш, ҳо­ки­мият вa жaмоaтчилик ўр­тaсидa мустaҳкaм aлоқa ўр­нaтиш борaсидaги самарали ҳуқу­қий мexaнизмлaрни мустаҳкамлади.

Энг муҳими, сўз ва фикр эркинлигини қарор топтириш, оммавий ахборот воситалари фаолиятини янада такомиллаштириш имкони кенгайди. Натижада жамиятда журналистга, оммавий ахборот восита­лари фаолиятига нисбатан ишонч ортмоқда.

Президентимиз табригини ҳам журналист, ҳам депутат сифатида диққат билан ўқиб, бир хулосага келдим. Унда ҳозирги глобаллашув жараёнида, ахборотга эгалик қилиш учун кураш авж олаётган, геосиёсий манфаатлар тўқнашуви кучайиб бораётган бир шароитда журналистлар олдида турган долзарб вазифалар кўрсатиб ўтилди. Бу жараёнда дунё ахборот маконидан муносиб ўрин эгаллашимиз учун қонуний асосларнинг ўзи, турли имтиёз ва қулайликлар яратилиши камлик қилади. Бунинг учун энг аввало журналистларимизнинг билими ва профессионал маҳорати юқори бўлиши зарур. Бу талаб доим изланиш, ўқиш, ўрганишни тақозо этади.

Давлатимиз раҳбари «...маънавиятни асраш — инсонни, аввало ёш авлодимизни, келажагимизни асраш демакдир. Шундай экан, бир қарашда кўзга яққол ташланмайдиган бундай хавф-хатарларга қарши курашиш учун ҳаммамиз, аввало, сиз, муҳтарам оммавий ахборот воситалари ходимлари фикрга қарши — фикр, ғояга қарши — ғоя, жаҳолатга қарши — маърифатни қурол қилиб, қатъият билан иш олиб боришимизни ҳаётнинг ўзи талаб этмоқда», дея алоҳида таъкидлаб ўтди.

Ҳақиқатан ҳам, бугунги мураккаб ва қалтис замонда дунё­да, ён-атрофимизда рўй бераётган воқеа-ҳодисаларни чуқур идрок этиш, уларнинг туб моҳиятига етиб бориш учун, аввало, одамларда мус­тақил фикрни шакллантириш муҳим вазифалардан биридир. Бунинг учун эса журналистларнинг ўзида эркин ва мустақил фикрлаш кўникмаси ривожланган бўлиши керак. Ана шунда ҳаёт ҳақиқатини холис ва тўлақонли ёритишга эришилади, деб ўйлайман.

Бугун оммавий ахборот воситалари фуқаролик жамияти ривожи, аҳоли сиёсий-ҳуқуқий маданияти юксалиши, демократик тамойиллар янада изчил қарор топишида муҳим ўрин тутади. Бунинг ўзи журналист зиммасига катта масъулият юклайди.

Ўзбекистон Халқ демократик партияси Сайловолди дастурида қонунлар ижроси, давлат органлари ва мансабдор шахслар ўз вазифаларини қандай амалга ошираётгани устидан фаол жамоатчилик назоратини таъминлаш, бунинг учун ошкоралик инс­титути сифатида мус­тақил оммавий ахборот воситалари фаолиятини изчил ривожлантириш вазифаси белгиланган.

Шу жиҳатдан олиб қарасак, жамоатчилик назоратини кучайтиришда оммавий ахборот воситаларининг ролини ошириш пар­тиямиз электорати манфаа­тига бевосита хизмат қилади. Хусусан, аҳолининг ижти­моий ҳимояга эҳтиёжманд қатламини қўллаб-қувватлаш, бандлик даражасини оши­риш, ижтимоий хизматлар сифатини яхшилаш ва бошқа масалалар юзасидан ОАВнинг таъсирчанлигига эришиш ҳудудларда ижтимоий-иқти­содий масалалар ижобий ечим топишида муҳим ўрин тутади.

 

Баҳром ОБИДЖОНОВ,

Олий Мажлис Қонунчилик палатаси депутати,

ЎзХДП фракцияси аъзоси.


Фикр ва мулохазалар

Защита от автоматических сообщений

Сўнгги янгиликлар: